Artiklar – register (alla tidningarna finns på sidan Tidningsarkiv)

2024:2Nya medlemmar2
2024:2Ordförande har ordet och nya i styrelsen3 Jan Cornskiöld
2024:2Årsmötet4
2024:2Referat av föredrag om Jane Horney5
2024:2Folkskollärare Martin Thunell9 Jan Cornskiöld
2024;2Fyrkarnes makt, ur Helsingborgs tidning 188411 Jan Cornskiöld
2024:2Skånes Släktforskarförbunds föredrag hösten 202412
2024:2Oäkta barn – ny usb med oäkta barn i Skåne13
2024:2Besök på Folklivsarkivet14 
2024:2Bilder från Habo Ljung15
2024:2Elin i Amerika17 Mats J Larsson
2024:2Några aktiviteter våren 202418 
2024:2Kommande aktiviteter hösten 202418 
2024:2Släktforskardagarna i Malmö19 
2024:2Program – Hösten 202420 
2024:1Ordförande har ordet2Jan Cornskiöld
2024:1Hamnhusområdet under 1940-talet3 
2024:1Vad är gravsteninventeringen6Ronny Karlsson
2024:1In-och utflyttningslängder8
2024:1Kommunarkivet i Lomma flyttar9 
2024;1Soldater i släkten?10
2024:1Dräng och ryttare i Karl XII:s arme11Kerstin Olsson
2024:1Några anfäder i Västerbottens regemente12Christer Edenfjord
2024:1Husförhör i Juletid15 
2024:1Kallelse till årsmöte16
2024:1Några aktiviteter hösten 202317 
2024:1Mål för promenad i juletid18 
2024:1Program våren 2024 
2023:2Om släktforskarveckan 20232
2023:2Ordförande har ordet3Jan Cornskiöld
2023:2Årsmötet 20234
2023:2Om temat i detta nummer4
2023:2Tidiga utvandrare5 
2023:2Indianupproret 18628
2023:2Mormonerna i kyrkheddinge10
2023:2Valter Wenngren, 1914-196614
2023:2Lite tips om Amerikaforskning15 
2023:2Några aktiviteter våren 202317
2023:2Några kommande aktiviteter våren 202418 
2023:2Mål för prenad 
2023:2Program hösten 2023 
2023:1 Ordförande har ordet 2 Jan Cornskiöld
2023:1 Efterlysning 2  
2023:1 Militär beredskap i Lomma 1939-45 3 Gert Åkesson
2023:1 Vardagsbilder från Lomma under krigsåren 5 Sven Lindahl, Willy Christensson
2023:1 Minnestavla i Lomma kyrka 8  
2023;1 Stig Hallberg 9 Jan Cornskiöld
2023:1 Bertil Hasselgren 10 Bodil Gillsander
2023:1 Sigfrid Högborg 11 Jan Cornskiöld
2023:1 Gösta Lundgren 12  
2023:1 Lennart Åkerman 14 Jan Cornsköld
2023:1 ”Kommande aktiviteter” anno1855 16  
2023:1 Kallelse årsmöte 18  
2023:1 Några av vårens aktiviteter 117  
2022:2 Välkommen till släktforskarveckan 2022 3  
2022:2 Vår ordförande har ordet 4 Jan Cornskiöld
2022:2 Årsmöte 2022 5  
2022:2 Från kungsgård till lantbruksuniversitet 5 Christer Edenfjord
2022:2 Alnarpsinstitutets förste föreståndare 7 Jan Cornskiöld
2022:2 Herman Ahlstrand 9 Christer Edenfjord
2022:2 Julstormen 1902 11 Herman Ahlstrand 1952
2022:2 Cykel och promenadstigen vid Lommastranden 13 Tage Jönsson, 1913-2008
2022:2 När kriget landade i Lomma 14 Jan Cornskiöld
2022:2 Aktiviteter våren 2022 15  
2022:2 DNA-berättelser 16 Kerstin Olsson, Kjell Jönsson
2022:2 ”Fake News” anno1855 17 Christer Edenfjord
2022:2 Några kommande aktiviteter 18  
2022:2 Program hösten 2022 19 Jan Cornskiöld
2022:1 Ingemar har ordet 3 Ingemar Samuelsson
2022:1 Släktforskarveckan i Skåne och Kick Off 4 Kjell Jönsson
2022:1 Kulturarvsdagen 5 Kjell Jönsson, Kerstin Olsson
2022:1 Kulturfest i Lomma och Bjärred 5 Jan Cornskiöld
2022:1 Prästfamiljen Svanander och Pripps Blå 6 Kjell Jönsson
2022:1 Husförhören i Skåne 9 Kjell Jönsson
2022:1 Fosterbarn på1800-talet i Lomma 12 Birgitta Nilsson
2022:1 Referat från höstens olika aktiviteter 14, 15 Kjell Jönsson, Ingemar Samuelsson, Jan Cornskiöld
2022:1 Tomtens skurpulvervals 16 Kerstin Olsson
2022:1 Anslagstavla och kommande aktiviteter 19  
2022:1 Program Våren 2022 20  
2021:2 Ingemar har ordet 3 Ingemar Samuelsson
2021:2 Nya i styrelsen och valberedning 3  
2021:2 Årsmötet 2021 som digitalt Zoom-möte 4 Kjell Jönsson
2021:2 Tegelbruk i Lomma kommun 5 Kjell Jönsson
2021:2 Havet gav igen sina döda 9 Jan Cornskiöld
2021:2 Strandning vid Lomma 1870 10 Christer Edenfjord
2021:2 Prästfamiljen Svanander och Pripps blå 11 Kjell Jönsson
2021:2 Åka båt mellan Malmö och Lund 15 Anskriften/Kjell Jönsson
2021:2 Tidigt badliv vid Öresund 17 Christer Edenfjord
2021:2 En blindtarmsoperation i Minnesota 1897 17 Göran Olsson
2021:2 Anslagstavla ock kommande aktiviteter 18  
2021:2 Släktforskarvecka i Skåne 5-10 juli 18  
2021:2 Uppstart inför hösten 2021- kick offk 18  
2021:2 ”Sök dina rötter”på Bjärreds bibliotek 18  
2021:2 Kyrkogården-minnenas trådgård 18  
2021:2 Utflykt till Johannamuseet i Skurup 19  
2021:2 Nya medlemmar 19  
2021:2 Grundkurs i släktforskning hösten 2021 19  
2021:2 DNA och släktforskning på Bjärreds Bibliotek 19  
2021:2 Program-hösten 2021 20  
2021:1 Ingemar har ordet 3 Ingemar Samuelsson
2021:1 Varje förening är unik 3 Christer Edenfjord
2021:1 Fastlagsnöje Anno 1873 4 Christer Edenford
2021:1 Ur ett värmländskt kyrkoarkiv 5 Anskriften/Kjell Jönsson
2021:1 En Alnarpshistoria från 1930-talet 6 Kerstin Olsson
2021:1 Familjen Thornqvists släktkrönika 10 Göran Thornqvist
2021:1 Lommaarbetarnas kamp för bättre villkor 14 Bodil Gillsander
2021:1 Boktips 15 Bodil Gillsander/Kerstin Olsson
2021:1 Tomteskur. Rim till gröten 16 Annette jönsson
2021:1 Kallelse till årsmötet 17  
2021:1 Anslagstavla och kommande aktiviteter 18  
2021:1 Några tips för släktforskare 18 Christer Edenfjord
2021:1 Utflykt till Johannamuseet i Skurup 18  
2021:1 Grundkurs i släktforskning 19  
2021:1 Forskareftermiddag 19  
2021;1 Forskarkväll 19  
2021:1 Nya medlemmar 19  
2021:1 Föreningens äldse jubilerar 19  
2021:1 Kyrkogården-minnenas trädgård 19  
2021 Några tips för släktforskare. Styrelsen informerar 19  
2021:1 Program våren 2021 20  
2020:2 Ingemar har ordet 3 Ingemar Samuelsson
2020:2 Nya i Styrelsen 3 C Edenfjord, B Gillsander, B Bergman
2020:2 Årsmöte 2020 4 Kjell Jönsson
2020:2 Berättarkväll 5 Kjell Jönsson
2020:2 Släktforskningens dag, Arlövs bibliotek 6 Kjell Jönsson
2020:2 Stadsdelen Bronx New York del 2 6 Kjell JÖnsson
2020:2 Brunck, Brantevik och Osby 8 Kjell Jönsson
2020:2 Länk och Boktips 11 Bodil Gillsander/Kerstin Olsson
2020:2 Föredrag och information om DIS 12 Kjell Jönsson
2020:2 Kraften och Lomma museiförening 13 Kjell Jönsson
2020:2 Så börjar min släkthistoria 17 Kjell Jönsson
2020:2 Virus och pandemier 17 Kjell Jönsson/ Christer Edenfjord
2020:2 Anslagstavla och kommande aktiviteter 18  
2020:2 SkSF, släktforskarvecka inställd 18  
2020:2 Ytterligare boktips 18 Kerstin Olsson
2020:2 Utflykt till johannameseet 18  
2020:2 DNA-kafé, Lomma Folkets Hus 19  
2020:2 Grundkurs släktforskning 19  
2020:2 Mötesplats Havsblick, forskarem 19  
2020:2 Lomma bibliotek, sök dina rötter 19  
2020:2 Borgeby, Kulturhelg 19  
2020:2 Fritidsgård Centralen, Forskarkväll 19  
2020:2 Bjärred bibl. DNA och släktforskning 19  
2020:2 Program hösten 2020 20  
2020:1 Ingemar har ordet 3 Ingemar Samuelsson
2020:1 Redaktörens rader 4 Kjell Jönsson
2020:1 Släktforskarveckan i Såne 4 Kjell Jönsson
2020:1 Släktforskarmässan i Borås 5 Kjell Jönsson
2020:1 Sevärdheter i Lomma och Burlöv 6 Kjell Jönsson
2020:1 Utflykt till Leksaksmuseet i Eslöv 7 Annette Jönsson
2020:1 Utlåning av böcker 7 Kjell Jönsson
2020:1 Stadsdelen Bronx i New York 8 Magnus Lindskog/ Kjell Jönsson
2020:1 Skrock och folktro förr i tiden 12 Stig Nilsson
2020:1 Maria Christina Rudebäck i Hovmantorps kyrka 15 Kerstin Olsson
2020:1   16 Kjell Jönsson
2020:1 Kulturfest i Lomma 16 Kjell Jönsson
2020:1 Grundkurs Släktforskning 19 Ingemar Samuelsson
2020:1 Föredrag om DNA 19 Kjell Jönsson
2020:1 Kallelse till årsmöte 18  
2020:1 Anslagstavlan 19  
2020:1 Påminnelse om aktiviteter 19  
2020:1 Valberedningens ruta 19  
2020:1 Nya medlemmar 19  
2020:1 Grundkurs i släktforskning 19  
2020:1 Traditionell julavslutning 2020 20  
2020:1 Program Våren 2020 20  
2019:2 Ingemar har ordet 3 Ingemar Samuelsson
2019:2 Årsmöte 2019 3 Kjell Jönsson
2019:2 Nya i styrelsen 4 Kerstin Olsson/Annette Jönsson
2019:2 Efter årsmötet. Berättarkväll 5 Kjell Jönsson
2019:2 Hemsidan. AnSkriften o Medlemssida 6 Kjell Jönsson
2019:2 Släktforskn. dag på Arlöv Bibliotek 7 Kjell Jönsson
2019:2 Lärare Lindblad i Lomma 8 Mats J Larsson
2019:2 Västerstads gård i Kastlösa 13 Kjell Jönsson
2019:2 Skillnaden mellan tekniker och chefer 16 Kjell Jönsson
2019:2 Vårens släktforskningskurs 19 Ingemar Samuelsson
2019:2 Tiden ändrar beteende 16 Kjell Jönsson
2019:2 Föredrag på Arkivcentrum Syd 17 Kjell Jönsson
2019:2 Hur man släktforskar i Danmark 18 Kjell Jönsson
2019:2 Gamla Slättängsområdet. Föredrag 18 Ingemar Samuelsson
2019:2 Sök dina rötter på Bjärreds bibliotek 18 Kjell Jönsson
2019:2 Anslagstavlan 19  
2019:2 Påminnelse om aktiviteter 19  
2019:2 Nya medlemmar 19  
2019:2 Grundkurs i släktforskning 19  
2019:2 Program – hösten 2019 20  
2019:1 Göran har ordet 3 Göran Olsson
2019:1 Den moderna familjen 3 Arne Andersson
2019:1 Växjö-resan 4 Ronny Karlsson
2019:1 Beskrivning över Fjelie socken 1828 5 Bo Hallin/Ingemar Samuelsson
2019:1 Kyrktagning i Fjelie kyrka 9 Bjärreds församling
2019:1 Öknamn i Lomma 10 Mats J Larsson
2019:1 Kulturfesten i Lomma 11 Kjell Jönsson
2019:1 Ordförandekonferens i Lomma 11 Kjell Jönsson
2019:1 Föredrag. Riksarkivet på Internet 12 Kjell Jönsson
2019:1 Köpeavtal omkring förra sekelskiftet 12 Kjell Jönsson
2019:1 Myntkunskap för släktforskare 14 Torsten Nilsson/Kjell Jönsson
2019:1 Höstens släktforskningskurs 17 Ingemar Samuelsson
2019:1 Släktforskarprogram 17 Kjell Jönsson
2019:1 LBSF hemsida 17 Ingemar Samuelsson/Ronny Karlsson
2019:1 Kallelse till årsmötet 18  
2019:1 Anslagstavlan 19  
2019:1 Påminnelse om aktiviteter 19  
2019:1 Nya medlemmar 19  
2019:1 Grundkurs i släktforskning 19  
2019:1 Traditionell julavslutning 19 Kjell Jönsson
2019:1 Program – våren 2019 20  
2018:2 Göran har ordet 3 Göran Olsson
2018:2 Nya i styrelse och valberedning 3 Kjell Jönsson
2018:2 Årsmöte i Gula Paviljongen 4 Kjell Jönsson
2018:2 Berättarkväll efter årsmötet 5 Kjell Jönsson
2018:2 Hohögs gamle smed 6 Bo Malmgren
2018:2 Hittade en släkting via årsmötet LBSF 7 Bertil Larsson
2018:2 Flädie kyrka 8 Ingemar Samuelsson
2018:2 Inventering i Flädie kyrka 9 Ingemar Samuelsson
2018:2 Är du släkt med Gustav Vasa? 10 Kjell Jönsson
2018:2 Intervju med Cay Mathiasson 11 Kjell Jönsson
2018:2 Jenny och Johannes Hasselquist 12 Kjell Jönsson
2018:2 Ur Borgeby döds- och begravningsbok 1796 16 Arne Andersson
2018:2 Vårens släktforskarkurs 16 Ingemar Samuelsson
2018:2 Skånes Släktforskarförbunds årsstämma 16 Kjell Jönsson
2018:2 Sveriges familjenamn 1902-1965 (föredrag) 17 Kjell Jönsson
2018:2 Sök dina rötter på Bjärreds bibliotek 17 Kjell Jönsson
2018:2 Personregister för Kronobergs län och 1940 års befolkning kommer i ArkivDigital 18 Kjell Jönsson
2018:2 Städtips inför julhelgen 18 Arne Andersson
2018:2 Efterlysning 18 Kjell Jönsson
2018:2 Anslagstavlan, minnesord 19  
2018:2 Grundkurs under hösten 2018 19  
2018:2 Nya Medlemmar 19  
2018:2 Höstens utflykt till Växjö 19  
2018:2 Program – hösten 2018 20  
2018:1 Cay har ordet 3 Cay Mathiasson
2018:1 Släktforskardagarna i Halmstad 2017 4 Kjell Jönsson
2018:1 Utflykt till Vikingabyn 6 Ingemar Samuelsson
2018:1 Ond bråd död på Österlen 7 Kent Persson
2018:1 Kärlekssagan på Björkeberga 10 Kjell Jönsson
2018:1 Lockande köp 13 Arne Karlsson
2018:1 Domböcker 13 Kjell Jönsson
2018:1 Arrendeavtal 13 Ingemar Samuelsson
2018:1 Höstens släktforskningskurs 14 Ingemar Samuelsson
2018:1 Ny hemsida 14 Ingemar Samuelsson
2018:1 Ett brev till Amerika 15 Bengt Nordén
2018:1 Kallelse till årsmötet 18  
2018:1 Anslagstavlan 19  
2018:1 Nya medlemmar 19  
2018:1 Kurs i släktforskning våren 2018 19  
2018:1 Traditionell julavslutning 19 Kjell Jönsson
2018:1 Program våren 2018 20  
2017:2 Cay har ordet 3 Cay Mathiasson
2017:2 Nya styrelsemedlemmar 3  
2017:2 Årsmöte i Gula paviljongen 4 Britt Jarebrant
2017:2 Minnesstenen i Åkarp 5 Kjell Jönsson
2017:2 Yrken i släkten. Skogsvaktarna 8 Kent Persson
2017:2 Mera om Dyks ättlingar 10 Kjell Jönsson
2017:2 Magistraten i Malmö 11 Britt Jarebrant
2017:2 Titanics undergång. Föredrag Gunilla Genrup 15 Kjell Jönsson
2017:2 Sök dina rötter på Bjärreds Bibliotek 16 Kjell Jönsson
2017:2 Namnskick i äldre tider 17 Eva Johansson
2017:2 SKsF – Förbundsstämma 18  
2017:2 Vårens släktforskningskurs 18  
2017:2 Anor 18 Ur de Bästa/Gösta Åberg
2017:2 Ett avgiftsfritt SVAR 18 Ingemar Samuelsson
2017:2 Anslagstavlan 19  
2017:2 Sveriges släktforskarförbunds årsmöte 19  
2017:2 Utflykt till Vikingabyn 19  
2017:2 Kurs i släktforskning till hösten 19  
2017:2 Program hösten 2017 20  
       
2017:1 Cay har ordet 3 Cay Mathiasson
2017:1 Domstolsförhandling från Handbörds häradsrätt 4 Birgitta Strand
2017:1 Smeder fick dödfödda barn samma dag 6 Örjan Hedenberg
2017:1 Lilläng – en utdöd och bortglömd hantverksby 7 Ingemar Samuelsson
2017:1 En bild betyder så mycket 8 Kjell Jönsson
2017:1 När döden kom av vattusot och bröstfeber 10 Eva Johansson
2017:1 Efterlysning 11 Andes Linders/Kjell Jönsson
2017:1 Njölhults kvarn och Bjärkstugan 12 Ingemar Samuelsson
2017:1 Utflykt till Skarhults slott 14 Britt Jarebrant
2017:1 Kallelse till årsmöte 2017 17  
2017:1 DNA i släktforskningen. Föredrag Niklas hertzman 18 Britt Jarebrant
2017:1 Namn åt de döda17 18  
2017:1 Anslagstavlan 19  
2017:1 Program våren 2017 20  
       
2016:2 Cay har ordet 3 Cay Mathiasson
2016:2 Årsmöte i Gula paviljongen 4 Britt Jarebrant
2016:2 Presentation av nya styrelsemedlemmar 5  
2016:2 Något om Wessex – del av England under vikingatiden 6 Bengt A Nilsson
2016:2 Fjelie församling år 1806 7 Bengt A Nilsson
2016:2 Kan släktforskning rädda liv? 8 Ur Rötter-bloggen
2016:2 Revolverman greps i Lomma 8 Ur Skånska Dagbladet
2016:2 Huvudspår, sidospår och stickspår 9 Ur SPRF-tidning av Perry Håkansson
2016:2 Utvandrarnas hus 11 Ingemar Samuelsson/Britt Jarebrant
2016:2 Vård och omsorg förr i tiden 12 Ur Åsbo släktblad 2015
2016:2 Glädjebesked: Snart fler moderna kyrkböcker! 13 ArkivDigitaltd>
2016:2 Ett brev till Amerika, betydde så mycket…. 14 Bengt Nordén
2016:2 Anor 16 Ur de Bästa av Gösta Åberg
2016:2 Släktforskardagarna 2016 i Umeå 16 Britt Jarebrant
2016:2 År 2016 ett område i förändring! 17 Lommaminnen 2016
2016:2 Vårens släktforskningskurs 18 Britt Jarebrant
2016:2 SGF – Förbundsstämma 18 Ingemar Samuelsson
2016:2 Den odödlige snapphanen 18 Britt Jarebrant
2016:2 Anslagstavlan 19  
2016:2 Utflykt till Skarhults slott 19  
2016:2 Program hösten 2016 20  
       
2016:1 Cay har ordet 3 Cay Mathiasson
2016:1 Rädda minnena åt barnbarnen 4 Ur GF-aktuellt av Gustaf von Gertten
2016:1 Högtider och nöjesliv i Flädie på 1860-talet 5 Ur Tornabygden 1979 Ingemar Ingers
2016:1 Jag vill intet längre mera, din köttpölsa 8 Markus Gunshaga
2016:1 Följebrev till kassaskåp 10 Ingemar Samuelsson
2016:1 Släktforskarnas årsbok 2015 10  
2016:1 Tvisternas bro i ett glömt dokument 11 Ur Släkthistoriskt Forum av Ivan Pleifer
2016:1 II. bataljonen i fält och bivack 15 Ronny Karlsson
2016:1 Kallelse till årsmöte 2016 17  
2016:1 Höstens kurs i släktforskning 18 Arne Andersson
2016:1 Carl Szabad in memoriam 18 Erland Ringborg
2016:1 Släktforskningstips 18 Britt Jarebrant
2016:1 Förbundets skivor, Windows 10 18  
2016:1 Observera tidbokning i Bjärred 18  
2016:1 Anslagstavlan 19  
2016:1 Utflykt till Frilandsmuseet i Kongens Lyngby 19 Britt Jarebrant
2016:1 Program våren 2016 20  
       
2015:2 Cay har ordet 3 Cay Mathiasson
2015:2 Årsmöte i Gula paviljongen 4 Britt Jarebrant
2015:2 Dukagång 5 Ur Byahornet av Greta Sonesson
2015:2 70 år sedan andra världskriget slutade 8 Ingemar Samuelsson
2015:2 Salig Prosten berättar 9 Karl Bergkvist
2015:2 Släktforskardagarna 2015 i Nyköping 10  
2015:2 Vid tillfället angavs barnafader vara 10 Markus Gunshaga
2015:2 Bödelstaxa från år 1736 11 Ur Släktbron 1995
2015:2 Ikaros över sundet 12 Ur M Bramstång
2015:2 Trolovning och vigsel i äldre tider 12 Ur Släktbron 1994 Owe Rasmusson
2015:2 Ett adoptivbarns berättelse 14 Tommy Nordström
2015:2 Vem vet mer om Kaptensgatan 10? 17 Eva Wrede
2015:2 Vårens släktforskningskurs 18 Britt Jarebrant
2015:2 Svenska porträttarkiv 18 Omar Henriksson
2015:2 Boktips 18 Britt Jarebrant
2015:2 Anslagstavlan 19  
2015:2 Utflykt till Frilandsmuseet i Lyngby 19 Britt Jarebrant
2015:2 Program hösten 2015 20  
       
2015:1 Cay har ordet 3 Cay Mathiasson
2015:1 Fattiga, tiggare och ”uslingar” 4 Ur Byahornet av Allan Arvastson
2015:1 Höstens släktforskningskurs för nybörjare 6 Britt Jarebrant
2015:1 När farmors farmors far skakade galler 7 Markus Gunshaga
2015:1 Guidad tur/visning på Arkivcentrum Syd 9 Ingemar Samuelsson
2015:1 Malmö stadsarkiv har flyttat 10 Niklas Hertzman, ArkivDigital
2015:1 En skånsk visa 11 Ur Byahornet Skånsk Revy KG Ljunghill
2015:1 Gatehus i skånska bondbyar och godsmiljöer 12 Kristina Vikner/Britt Jarebrant
2015:1 Inspirationsdag IT och teknik 14 Britt Jarebrant
2015:1 Om husförhör 15 Ur KGF-nytt Aron Axelsson
2015:1 Oskarshamns-Posten den 6 dec 1898 17 Ingemar Samuelsson
2015:1 Släktforskningstips 18 Britt Jarebrant
2015:1 Anslagstavlan 19 Britt Jarebrant
2015:1 Traditionell julavslutning 19 Britt Jarebrant
2015:1 Program våren 2015 20  
       
2014:2 Årsmöte i Gula paviljongen/Berättarkväll 4 Britt Jarebrant/Karin Lyberg
2014:2 Bonden som blev slottsherre. Borgeby 5 Kjell-Ove Andersson
2014:2 Träslövs Död- och Begrafningsbok 7  
2014:2 Lite om hur jag har hittat mina anor 8 Ing-Marie Andersson
2014:2 Ortnamnet löste gåtan 10 Eva Johansson
2014:2 Pesten, som en kulturellt välanpassad sjukdom 12 Bodil Persson/Britt Jarebrant
2014:2 Rötter, Begravningsvillkor i testamente 13 Katarina Sohlborg
2014:2 Vårens släktforskningskurs 13 Britt Jarebrant
2014:2 Presentation av LBSF´s nye sekreterare 13  
2014:2 Efterlysning 14 Shelly Fox/Britt Jarebrant
2014:2 Vad gör en pensionär? 15 Arne Andersson
2014:2 På väg mot ny dödbok 15  
2014:2 Släktforskningstips. På den tiden hade stavningen inte så stor betydelse 16 Eva Dahlberg DIS
2014:2 Släktforska i Tyskland 17 Utdrag KGF-nytt
2014:2 LBSF har fått ny hemsidesadress 18 Britt Jarebrant
2014:2 Guidad tur/visning på Arkivcentrum Syd 19  
       
2014:1 Ett hundraårigt museum. Alnarp 4 Barbro Henriksson
2014:1 Bondetåget 1914 – Några minnesord efter 100 år 7 Bengt A Nilsson
2014:1 Landstormen i Sverige 8  
2014:1 På väg mot ny dödbok 9  
2014:1 Recept från doktor i Tomelilla 10 Ronny Karlsson
2014:1 Min farfar, som for till Amerika, ett avslut! 11 Ingemar Samuelsson
2014:1 Efterlysning Bengta Olsson 12  
2014:1 Smörkonor och rännekärringar 13 Solveig Fagerlund
2014:1 Utflykt till Falsterbo museum 14 Britt Jarebrant
2014:1 Hitta okänd församling 15 Charlotte Börjesson DIS
2014:1 Användbara almanackor på Internet 17  
2014:1 Släktforskarnas årsbok 2013 17  
2014:1 Anslagstavlan; Tips till släktforskare 18  
2014:1 Beslut har fattats i folkbokföringsfrågan 19  
2014:1 Besök Bygdeband 19  
2014:1 Förteckning över skånska skråhandlingar 19  
       
2013:2 Årsmöte i Gula paviljongen/Berättarkväll 4 Britt Jarebrant//Niklas Hertzman
2013:2 Hur man bodde för hundra år sedan 5 Byahornet – Anna Maria Persson
2013:2 Ur Släktbok sammanställd i släktgrenarna Lusse, Bengta & Åstrad 7 Johan Ahnborg/Ingemar Samuelsson
2013:2 Svar till ”Efterlysning 1” 2013:1 8  
2013:2 Ovanlig text i Östra Tommarps dödbok 11 Arne Andersson
2013:2 Svar till ”Vad vet du om gamla yrken?” 12 Ur Ängelholms Släkt- och Folklivsf
2013:2 Rolig läsning 14 Ur Ängelholms Släkt- och Folklivsf
2013:2 Föreningen Smedsläktsforskning FFS 15 Örjan Hedenberg
2013:2 Avtackning av Anna Ursu 15 Cay Mathiasson
2013:2 SGF´s årsmöte 16 Britt Jarebrant
2013:2 Vad finner jag i Folklivsarkivet och Skånes musiksamlingar 17 Patrik Sandgren
2013:2 Historien om Helena Jönsdotter 18 Ing-Marie Andersson
2013:2 Utfärd till Falsterbo Museum 19  
       
2013:1 Utvecklingstendenser och utvecklingsplaner 4 Sven Nordengren
2013:1 Grevinnan Anna Maria Hamilton Russell Cruise,    
  Ovesholms Slott ”Dödsdans med makten” 6 Bengt Sehlin och Ralph Birgersson
2013:1 Hur man bodde för hundra år sedan 7 Byahornet – Anna Maria Persson
2013:1 Alnarps hovbeslagsskola 1863 – 1958 9 Ur Släktbron 1999
2013:1 Släktforskning på hög nivå 10 Johan Schöld Källa SDS
2013:1 Anbytardag med föredrag 10  
2013:1 Skånskt gravmysterium löst 11 SDS m.fl.
2013:1 Vad vet du om gamla yrken? 12 Ur Ängelholms Släkt- och Folklivsf
2013:1 Efterlysningar 13  
2013:1 Uppgraderingar och buggfix 14  
2013:1 Släktforskarprogrammet Disgen 14  
2013:1 Rädda våra socknar – upprop 15  
2013:1 Klippblock vid Habo Gård 16 Arne Andersson
2013:1 Släktgårdsbevis, Lomma nr 5 16 Herbert Jacobsson
2013:1 Släktforskarnyheter från WikiRötter 17 Arne Andersson
2013:1 LBSF 25 år, SGF 75 år, Julavslutning 18 Britt Jarebrant
       
2012:2 Utvecklingstendenser och utvecklingsplaner 4 Sven Nordengren
2012:2 Släktforska i Danmark 6 Britt Jarebrant
2012:2 Sök dina släktingar i föreningsarkiv! 7 Mabel Cronvall
2012:2 Kurs i släktforskning under våren 2012 8 Arne Andersson
2012:2 Årsmöte i Gula paviljongen/Berättarkväll 9 Britt Jarebrant/Bengt Nordén
2012:2 Lomma – Gästgifvaregård 10 Bengt Nordén
2012:2 Källor för lokal- och hembygdsforskning 11 Guno Haskå
2012:2 Bilder från Sven Quist 13  
2012:2 Kooperativa Kvinnoklubben 1934 15  
2012:2 Sommarvillor och sommarstugor 16  
2012:2 Släkten Krååk i Pjätteryd, Efterlysning – Dom-boksforskning, Den glömda emigrationen 17 Arne Andersson
2012:2 JUF i samarbete med Hembygdsförbundet 18  
       
2012:1 Utvecklingstendenser och utvecklingsplaner 4 Sven Nordengren
2012:1 Lomma kyrkskola, skolfoto 1906 9  
2012:1 Bjärred i ord och bild från sekelskiftet till idag 10 Britt Jarebrant
2012:1 Rofmordet vid Höjebro och förlängd preskriptionstid 11 Mats J Larsson
2012:1 Utgrävningar i Uppåkra 13 Göran Olsson
2012:1 Information från Sveriges Släktforskarförbund 14  
2012:1 Gravstensinventering 14  
2012:1 Hvad som gör händelsen så mycket smärtsammare. Självmord 15 Marcus Gunshaga
2012:1 Sockenstämmoprotokoll 18 Fritz B Lindström o S Ivar Lundgren
       
2011:2 Präster i Lomma under 1900-talet 4 Sven Nordengren
2011:2 Årsmöte i föreningslokalen/Berättarkväll 7 Britt Jarebrant/Jan Nilsson
2011:2 Burlöfs socken 8  
2011:2 Gör en egen liten släktbok – från idé till färdig inbunden bok 11 Helge Olsson och Anders Larsson
2011:2 Skrifter om Fjelie socken o Flädie kyrka. 13 Bo Hallin
2011:2 Tre skånska bondesläkter från västra Bara 15 Herbert Jacobsson
2011:2 Hvad som gör händelsen så mycket smärtsammare. Självmord 17 Marcus Gunshaga
2011:2 Utflykt till nordens största järnåldersplats i Uppåkra 19  
       
2011:1 Den nya kyrkan 4 Sven Nordengren
2011:1 Kurs i släktforskning under hösten 2010 7 Cay Mathiasson
2011:1 Föreningens nordligaste medlem, forts 8 Herbert Jacobsson
2011:1 Hulda från 1920 på besök 11 Britt Jarebrant
2011:1 Bondeupploppet vid Lödde å 1801 12 Byahornet – Helge Andersson
2011:1 Liv- & lustdagen 2010. 14 Cay Mathiasson
2011:1 Lomma pensionärsförening 1955. 15 John E Andersson
2011:1 Att söka släkt i USA – tänk vad man kan hitta 16 Torsten Äkerman
2011:1 Höstutflykt till trumpetarbostället i Billinge 18 Göran Olsson
2011:1 Efterlysning 19 Charlotta Widengren
       
2010:2 Den nya kyrkan 4 Sven Nordengren
2010:2 Föreningens nordligaste medlem 9 Cay Mathiasson
2010:2 Åka båt mellan Malmö och Lund. Artikel från 1903 10  
2010:2 Räkning Lomma Saltsjöbad 1956 12  
2010:2 När min far nästan blev religiös. 13 Byahornet –  Per Persson
2010:2 Smörjekvinnorna på Brofästet i Lomma. 14 Lena Berggren
2010:2 Ryttare, dragoner och soldater 18 Magnus Lindskog/Sven Höglund
2010:2 Mölledagen Kronetorps mölla i Burlöv 18 Cay Mathiasson
2010:2 Utflykt till Trumpetarbostället i Billinge 19  
       
2010:1 Den stora döden 4 Byahornet – Tor Flensmark
2010:1 Bröed som bagte 7 Byahornet – Birgit Lindström
2010:1 Den nya kyrkan 8 Sven Nordengren
2010:1 Karta 1763-77 över Lomma socken 14  
2010:1 Exempel på Skånsk kringbyggd gård. Lomma 5 15  
2010:1 Ny tideräkning. Dagar föll bort. 15 Ur SDS
2010:1 Jakten på farfars syster 16 Göran Olsson
2010:1 Folk som arbetar 18 Arne Andersson
2010:1 Ovanliga källor i arkiven 19 Rof Johansson/Cay Mathiasson
       
2009:2 Svenskarna som for över Sundet 4 Släkthist forum Maud Lindeberg
2009:2 Storskifte i Vragerupsmarken 9 Herbert Jacobsson
2009:2 Utflykt till Kronetorps mölla i Burlöv 11 Britt Jarebrant
2009:2 Den nya kyrkans tillkomst 12 Sven Nordengren
2009:2 Tandvård i förhistorisk tid 17 Sven Höglund
2009:2 Efterlysning Påhl Bengtsson, domkyrko-ringare, Lund 18 Ruth Nilsson
       
2009:1 Storskifte i Vragerupsmarken forts 5 Herbert Jacobsson
2009:1 ”Ars moriendi” – konsten att dö 8 Markus Gunshaga
2009:1 Den gamla kyrkan 12 Sven Nordengren
2009:1 Släktforskardagarna i Malmö, en lyckad träff 16 Birgitta Andersson
2009:1 Majonnäsburken och två koppar kaffe 17 Arne Andersson
2009:1 Jan Nilsson demonstrerade DISGEN 18 Britt Jarebrant
2009:1 Utflykt till Kronetorps mölla i Burlöv 19  
       
2008:2 Mus i mjölk 5 Tidn Se – Gösta Gering
2008:2 Storskifte i Vragerupsmarken 7 Herbert Jacobsson
2008:2 Guidad tur i Alnarpsparken 9 Britt Jarebrant
2008:2 Skolväsendet i Lomma under 1800-talet 10 Sven Nordengren
2008:2 Skånes Genealogiska förbunds Årsstämma i Hässleholm 15 Göran Olsson
2008:2 Fru Elisabeths receptsamling 16 Elisabet Johansson 1774
2008:2 Lommadagen den 24 maj 2008 17  
2008:2 Efterlysning Karna Hansdotters anor 18 Göran Olsson
2008:2 Nybörjarkurs i föreningens regi 18  
       
2008:1 Minnesbilder från Habo Ljung, forts. 5 Uno Svahn
2008:1 Fylla, lögner och en förlåtande biskop 8 Markus Gunshaga
2008:1 Jordbrukets utveckling 12 Sven Nordensgren
2008:1 Prästgårdsspöken och bondetro 16 Peter Ullgren/Britt Jarebrant
2008:1 LBSF´s 20-årsjubileum 17 Sven Höglund
2008:1   18  
2008:1 Utflykt till Lantbruksmuseet i Alnarp 19  
       
2007:2 En dagsutflykt från förr 4 Sven Höglund
2007:2 Folkhögskolorna statar sin verksamhet. Hvilan 5 Ur tidskriften Förr och Nu
2007:2 Minnesbilder från Habo Ljung 6 Uno Svahn
2007:2 Guidad tur på Borgeby slott 11 Britt Jarebrant
2007:2 Enskiftet 12 Sven Nordengren
2007:2 Ur anekdotens värld 14  
2007:2 1651 års Decimantbok 15  
2007:2 Lommadagen den 2 juni 2007 16 Arne Andersson
2007:2 Några händelser ur det förgångna 17 Folkets tidning, Lund
2007:2 Intressanta internetlänkar 18  
       
2007:1 En skrift om Prästgården i Burlöv 4  
2007:1 Broinvigning, industrijubileum mm 6 Skånska dagbladet 1946
2007:1 Oscars bro, Lomma hamn 9 Kjell-Åke Holmgren
2007:1 Anor i Danmark? 9 Sven Åke Pettersson
2007:1 Hej alla släktforskare 10 Anne D Perchun
2007:1 Grodan av A. U. Isberg 12  
2007:1 Om Lommabygden 13 Sven Nordengren
2007:1 Ur anekdotens värld 13  
2007:1 Släktforskarfynd 14 Nils Erik Olsson
2007:1 Ola Flygare – Piratens patron Esping 15 Sven Höglund
2007:1 Följ med på guidad tur på Borgeby slott 16 Karin Nilsson
2007:1 Släktforskartidningar 17 Göran Olsson
       
2006:2 En skrift om Lomma från 1910-talet 4  
2006:2 Inbjudning till aktieteckning 6  
2006:2 Klaras hörna 7 Klara Olah
2006:2 Var är våra 150 medlemmar? 8 Göran Olsson
2006:2 Något om det gamla i Skåne 9 Sven Gratz
2006:2 Skånes Genealogiska förbunds årsmöte 12 Göran Olsson
2006:2 Bennikan 13 Rickard Bengtsson
2006:2 Några händelser ur det förgångna. Ur folkets tidning Lund 16  
2006:2 Arne Carlsson presenterade sin nya bok 17  
2006:2 Följ med på utflykt till Burlövs gamla prästgård 19  
       
2006:1 Lomandersläktens anor i Lomma forts. 4 Claes Lomander
2006:1 Klaras hörna 10 Klara Olah
2006:1 Avskrift av brev 11  
2006:1 Ett liv på skuggsidan 12 Ur SDS /Lars Grahn
2006:1 Kurs i släktforskning 15  
2006:1 Resa till Bjärred och längs kusten till Malmö? 16 Skånes Turistför 1922
       
2005:2 Lomandersläktens anor i Lomma 4 Claes Lomander
2005:2 Programgruppens utfärd till LO teatern i Ramsåsa 10 Sven Höglund
2005:2 Klaras hörna 12 Klara Olah
2005:2 En historisk räddningsbragd och händelse i Lomma år 1914. 12 Utdrag ur protokoll
2005:2 Arkivinformation 16  
2005:2 Kungligt besök i Lomma 17 Uno Svahn
       
2005:1 Bakgrunden till katekismilängderna 5 Bodil Persson
2005:1 Fiskarna i Lomma i början av detta sekel 10 F.d. fiskare
       
2004:3 Martin Svenssons visa, s.k. skillingtryck 1928 4  
2004:3 Victor Palmqvist  5-8 5  
       
2004:2 Nordsjällands släkthistoriska förening 4  
2004:2 Böcker till försäljning 7  
2004:2 Praktisk hushållsbok 8  
2004:2 Den mystiske Ben Young .10-12 10 Ulla Johansson
       
2004:1 Vem lossade leran 5 5  
       
2003:4 Boende i Vinstorp 1700-1913 5 Thure Holm
       
2003:3 Lomma socken år 1828. Utg av Bara Hembygdsför. 5  
2003:3 Danska vänföreningen på besök 8 Göran Olsson
2003:3 Schönström släktnamn 9  
       
2003:2 Statarlivet i Alnarp   5-7, Ur vårt Alnarp   Sven Lindahl/Willy Chr
2003:2 Intressant på internet 8  
2003:2 Föreningens cd-skivor 9 Christer Åkesson
2003:2 Lycksalighetens ö 12 Kurt Hansson
       
2003:1 Nils Peter Högman 5  
2003:1 Vem bodde i Vinstorps by 7  
2003:1 Lomma bro 12 Bo Hallin
       
2002:4 Julstormen 2002 5 Herman Ahlstrand
2002:4 Lomma släkter. 7  
2002:4 Hur jag skapar ett användarnamn på hemsidan 16  
2002:4 När jag hittade Mr Norden 17  
2002:4 Saxat ur Folkets Tidning 19  
2002:4 Vad Severin Schlüter anser 20  
       
2002:3 Tre Skånska Bondesläkter från Bara 8  
2002:3 Namn åt de döda. Projekt 13  
2002:3 LBSF 15 ÅR 15  
2002:3 Katastrof vid leverans från Scania-Vabis 17 Göran Olsson
       
2002:2 Förrymda gruvarbetare (ur Stawfords dagbok) 8 Sven Lindahl
2002:2 Folkbokföringshandlingar 1895-1991 på Malmö Stadsarkiv 8  
2002:2 Folkbokföringshandlingar 1895-1991 på Lunds Landsarkiv 9  
2002:2 Arkivcentrum Syd -nya möjligheter för arkivforskare 10 Mandahl
2002:2 Hemvändardag i Bjerred 11 Olsson/Karin Nilsson
2002:2 Det hände för 100 år 13 Petersson, Sven Höglund
2002:2 Ett sätt att göra herdakväde 13 Anna Maria Lenngren
2002:2 Utdrag ur Bara Härads Dombok 14  Cay Mathiasson
2002:2 Lomma gårdar 1858 15  Harry Myhrberg
2002:2 Invånarantal i Lomma församling 1853-62– 15  Harry Myhrberg
2002:2 Föreningen säljer 19  
       
2002:1 Det hände för 100 år sedan – Ur Folkets Tidning 1902 – 8  
2002:1 Skånska Rekognosceringskartan – Fältmätningsbrigaden 1812 10  
2002:1 Tabellverket 1749-1859 12 Pernilla Myhrberg
2002:1 Evas sju döttrar 14  Pernilla Myhrberg
       
2001:3 Gamla Arlöv 10 Emmi Bergkvist
2001:3 Jubileet Järnvägen Lund – Bjerred 13 Monica Nilsson
2001:3 Barnamord i Önnerup, del III 15 Eva Erman/ H Myhrberg
2001:3 Släktforskardagarna 2001 i Borås 17 Pernilla Myhrberg
2001:3 TextilMuseet Borås 19 Pernilla Myhrberg
2001:3 Släktforskning på Internet- tips 22 Christer Åkesson
       
2001:2 Järnvägen Lund-Bjärred 5 Sven-Åke Petersson
2001:2 Villa ” Hemmet ” på Lundavägen 60 i Åkarp 7 Emmi Bergkvist
2001:2 Lomma år 1839 8 Bengt Nilsson
2001:2 Lomma Gästgivargård 9 Jan Cornskiöld
2001:2 Svenska Emigrantinstitutet i Växjö 15  
       
2000:3 Byhem av Emmi Bergkvist 13 Emmi Bergkvist
2000:3 Gamla Åkarp av Emmi Bergkvist 16 Emmi Bergkvist
2000:3 Barnamord i Önnerup , del 2 20 Harry Myhrberg
       
2000:2 Att bekräfta och dementera 6-7  Stefan Bengtsson
2000:2 Jakten på min släkt 11  Marcus Gullin
       
2000:1 Jakten på min släkt av Marcus Gullin 7  Marcus Gullin
2000:1 Dödsolycka på Lund – Bjerredsbanan av Sven -Åke Petersson 11 Sven-Åke Petersson
2000:1 Anbytardag i Lomma 12  Rolf Nilsson
2000:1 Mina förfäder i Lomma 13  Bertil Johansson
2000:1 Skolfoto 1906. Lomma kyrkskola 18  
       
1999:2 Barnamord i Önnerup 10 Eva Erman och Harry Myhrberg
1999:2 Sannolikt, osannolikt, slump 15 Sven Höglund
1999:2 Några minnen från andra världskriget 17 Börje Nilsson
1999:2 Det våras Sk.Dagbl. 1913  Arlöf och Lomma 18 A.U.1sberg
       
1999:1 Släkttavla . Präster och åter präster 6 Allan Ljung
1999:1 Kungabrev 1682, läsövning 9 Göthe Persson
1999:1 Boken: Lomma 14 Uno Björkhem
1999:1 Foto från Lomma 16 Uno Bjökhem
       
1998:2 Begravning på 1940-talet 7  
1998:2 Lumaby-en försvunnen stad 9 Harry Myhrberg
1998:2 Det var en gång 13 Eva Erman
1998:2 Tidningen Arbetet 1903. Stora eldsvådor i Flädie och Önnerup    
1998:2 Datariksdaen i Linköping 1998   Harry Myhrberg
       
1998:1 Hildas brev 5 Tommy Nordström
1998:1 Överraskning vid släktforskning! 11 Ulla Johansson o Ulla-Greta Andersson
1998:1 Från näverlur till digitala förbindelser 12  
1998:1 Borste och hans hus   . Ur sällsamheten vid Öresund 19 Tommie Andersson
1998:1 Ur Bondepraktikan 21  
1998:1 Skillingtryck 24  
       
1997:2 Anskriften-10 år. Register över artiklar 1987-1997 7  
1997:2 Skånska öknamn 11 Helge Andersson
1997:2 Avskrift av Torparkontrakt 13 Carl Andersson
1997:2 Nya böcker 15 Sven Lindahl/Willy Christensson
1997:2 Från gamla tiders Burlöv 19 Thure Andersson
       
1997:1 Lär känna släkten på Stadsarkivet, SDS 1996 5 Birgitta Ekvall
1997:1 Anders Åkessons brev 7  
1997:1 Femårsberättelse 1896-1900 12 Kronolänsman Jönsson
1997:1 Femårsberättelse 1901-1905 15 Kronolänsman Jönsson
1997:1 Tidsresa i Lomma, S-profiler minns barndomens Alnarp. SDS1996 23  
       
1996:2 Skåne blir svenskt 1658 11  
1996:2 Den siste danske prästen i Burlöv. Ur Burlövs församlingsblad 1966 14 Torsten Engholm
1996:2 Om malört 15 Jan-Öjvind Swahn
1996:2 Sverige på kartan genom tiderna. Ur känn ditt Land 1987 18  
1996:2 Är genealogi en offentlighetsfråga? Ur SDS 1996 22 Birgitta Ekvall
       
1996:1 Nyåret förr och nu .  Ur hemmet 1937 7 Ebba Segerstråla
1996:1 Bestickens historia . 10 Anders Ljungberg
1996:1 Mikrokortläsaren (av Åke Kjellkvist) 12  
1996:1 Svenska flyttningsbetyg 13  
1996:1 Epidemierna var värre förr 14 Anders Ljungberg
1996:1 Mätta Helena skriver (av Elisabeth Thorsell) 15  
1996:1 Skåne mellan Sverige och Danmark 17  
1996:1 Fiskebruk och fiskeseder från fordom. Ur hemmet 1937 21  
       
1995:2 Winstorp 6:25 4  
1995:2 Riksdagsman skriver hem. Ur Hemmet Skånska Dagbladet 10  
1995:2 Heraldiska sällskapet 14  
1995:2 Upprop! 15 Whilly Roos
1995:2 Namnet Arlöv 16  
1995:2 Brönneslöv Stipendiet 17  
1995:2 Skiftersreformerna 20 Anders Nilsson
1995:2 Historiskt mode – från LUM 11, 1993 25  
1995:2 Medlemsblad från Smedsläktforskare 26  
       
1995:1  Lommabor Canada 5 Harry Myhrberg
1995:1 7.  På okänd plats i Amerika 8  
1995:1 8.  Vigselregister för Flädie 9  
1995:1 10.Erindringer om Köpenhamn 10  
1995:1 11-14. Byarna i Burlöf och Lomma 1765 11 Harry Myhrberg
1995:1 15.Folk och hus i Skärhamn 15  
1995:1 16-17 -Brev från Klas Lithner 16  
1995:1 19.Fy för hästar och släktforskning 19  
       
1994:2 1nvandrare 4 Birgitta Nilsson
1994:2 Brev från Carl-Erik Lagerhorn 5  
1994:2 Husets/gårdens historia 6 Kjell-Owe Pehrsson
1994:2 Bara häradsrätt 7  
1994:2 Burlövs prästgård 9  
1994:2 Den bundna namngivningen 11  
1994:2 Soluret på Burlövs kyrka 12 Harry Lindholm
1994:2 Några årtal ur kvinnors histora 13  
1994:2 Åka båt mellan Malmö och Lund 15  
1994:2 Släktdata. Bästa släktforskare 16  
1994:2 Ur Torna härads domböcker 1657-1715 18  
       
1994:1 Skånska dragonregemente 5 Ingrid Nilsson
1994:1 Källor för soldatforskaren 7 Lars Ericson
1994:1 Midsommarseder förr 8  
1994:1 Slotts Möllans Mölleförening 13  
1994:1 Frykdahls häradsdomböcker    
1994:1 Anor i Borgeby och Flädie. Martin Bjerle 15 Ulla Brandt
       
1993:2 Karl-Albin Nilssons släkt. 4 Jan Cornskiöld
1993:2 Hur man reste i Sverige på !700-talet. 11 William Karlsson
1993:2 Alla helgons dag 18  
       
1993:1 Burlövs socken 3  
1993:1 Historisk data 6  
1993:1 Hur mejorskorna blev mejerister 13 Lene Sommestad
1993:1 Kontrakt om gästgivargården i Lomma 1850 14  
       
1992:2 Sanningen om Lucia 3 Birgitta Nilsson
1992:2 Ättlingsforskning 4 Sven Isgren
1992:2 Borgeby socken 5  
1992:2 Borgeby skola, dikt 9  
1992:2 SGF-arkivet Jordeböcker,  mantalslängder och källmaterial Köpenhamn 10  
1992:2 Brev till åboarna i Vinstorpsby 11  
1992:2 DIS—syd, Garbos släkt 13 Casper
1992:2 Ritningar på hus 14  
1992:2 Datorn demokratiserar forskningen 15  
1992:2 En släktsägen 18  
       
1992:1 Flädie socken 5  
1992:1 Annette ”PålIan” Pålsson 6 Bertil Strömberg
1992:1 Längder, ytor, volymer, våtvarutunnan, vikter, myntvikt 11 Torsten Nilsson
1992:1 Medlemstidningar, Varför man bär mustasch 12 Monica Nilsson
1992:1 Diplom för släktgård 15  
1992:1 Dikt, SSF:s årsstämma i Oskarshamn 16  
1992:1 Okänd fader 17  
1992:1 Kyrkoarkiv, förteckningsplan 18  
       
1991:2 Antavla Mårten Nilsson 6 Elna Nilsson
1991:2 Tullhuset i Malrnö 8 Monika Nilsson
1991:2 Lomma socken 9  
1991:2 Bröllop i Borgeby 14  
       
1991:1 FJelie socken 4  
1991:1 Undantagskontrakt 6 Ingrid Nilsson
1991:1 Inte bara kyrkböcker    
1991:1 Medlemsförteckning    
1991:1 Likbärarlaget Enigheten 9  
1991:1 Levnadssätt och dialekt ur Jonasa Frostensson Svanander. 10  Bara härad
1991:1 Tomten saknar mystiska drag 11 Jelena Zetterström
       
1990:2 Seder och bruk  vid dopet. Källa Kulturens årsbok 1957- 3 Monika Nilsson
1990:2 Borgebys soldater, 1824 NP Kemner Lindegren 5 Måns Christensson
1990:2 Lomma Kommun Uppslagsverk 1845-1848 9  
       
1990:1 Mantalslängder 3 Torsten Nilsson
1990:1 Åkarps Mölla 4 I Ingers
1990:1 Anders Hansson och hans släkt 5 Birgitta Nilsson
1990:1 Ur Nyeds Kyrkoarkiv 6 PA Björklund
1990:1 Datorn i släktforskningen 7 Birgitta Nilsson
1990:1 Exempel på dataregister 8  
1990:1 Släkttavla 10 Ingemar Fenander
1990:1 Familjehistoriskt center i MalmöSaknas 11  
1989:2 Utflykt till Riksarkivet Köpenhamn 3  
1989:2 Borgebydagen 4  
1989:2 SGF:s förbundsstämma i Mölle 5 Monica Nilsson
1989:2 Bouppteckningar 8  
1989:2 Borgarklädsel 1600-tal 10  
       
1989:1 ANPORTRÄTTERNA 3 Ida Wennström
1989:1 1800TALS-BREV 4 Hanna Nilsson
       
1988:2 Ikaros över sundet. Ur Gamla skånska märkesdagar 3 M Bramstång
1988:2 Burlövs mölla. Ur Ingemar Ingers Burlövs kommun 4  
1988:2 Intervju med Nils Jacobsson Lomma 5 Monica Nilsson
       
1988:1 En berättelse från 1700-talet. Anna Maria von Hartmansdorff
1988:1 Efterlysning   Anna-Stina Strandin Freij