Styrelsen

Ordförande: Jan Cornskiöld – Tel. 0709-92 84 84
Kassör: Kerstin Olsson – Tel. 0768-80 03 88
Sekreterare Mats J Larsson – Tel. 0703-72 75 01
Ledamot: Ronny Karlsson – Tel. 0708-32 33 11
Ledamot: Per Åström –Tel. 0703-722886
Suppleant: Eva Karlsson – Tel. 0705-250560
Suppleant: Anette Sahlén– Tel 0708-118221

Valberedning: Ingemar Samuelsson– Tel. 0705-834844
Valberedning: Bodil Gillsander – Tel. 0730-928788
Revisor: Elisabeth Jeppsson – Tel. 0762-31 91 15
Revisorsuppleant: Berit Bergman – Tel. 0736-54 63 70