Styrelsen

Ordförande: Jan Cornskiöld – Tel. 0709-92 84 84
Kassör: Kerstin Olsson – Tel. 0768-80 03 88
Sekreterare Mats J Larsson – Tel. 0703-72 75 01
Ledamot: Ronny Karlsson – Tel. 0708-32 33 11
Ledamot: Christer Edenfjord – Tel. 0723-15 81 22
Suppleant: Bodil Gillsander – Tel. 040-41 46 29
Suppleant: Eva Clarin– Tel 0703-29 15 04

Valberedning: Roland Nilsson– Tel. 040-41 47 12
Valberedning: Gert-Inge Bergman – Tel. 0720-03 04 60
Revisor: Elisabeth Jeppsson – Tel. 0762-31 91 15
Revisorsuppleant: Berit Bergman – Tel. 0736-54 63 70