Böcker

Föreningens böcker – Uppdatering pågår!

Här finns en förteckning över föreningens bokbestånd.
Meningen är att man ska kunna låna dessa böcker.

För närvarande finns det ca 95 titlar.

För lån av böcker tag kontakt med:
Ronny Karlsson – Tel. 0708-32 33 11.

Böcker för utlåning Öppnas som PDF i ny flik – Under uppdatering!

Släktforsking på bibliotek

För att se vad biblioteket i Lomma har att erbjuda släktforskare, kan man använda denna länk för sökning av släktforskningsböcker. https://biblioteklb.se/search?query=sl%C3%A4ktforskning+AND+Sl%C3%A4ktforskning&mode=full

Samt den här länken för information om bibliotekens arbete med släktforskning samt vilka databaser som tillhandahålls: https://biblioteklb.se/sl%C3%A4ktforska?culture=sv