Böcker

Här finns en förteckning över föreningens bokbestånd.

Meningen är att man ska kunna låna dessa böcker.

För närvarande finns det ca 95 titlar.

Utlåning kan ske under forskareftermiddagar/kvällar eller eventuellt

vid andra aktiviteter på föreningslokalen.

Ansvarig är fn vakant

Kontakta — för att kolla att boken är tillgänglig.

 Böcker för utlåning Öppnas som PDF i ny flik

För att se vad biblioteken i Lomma-Burlöv har att erbjuda släktforskare, kan man använda denna länk för sökning av släktforskningsböcker. https://biblioteklb.se/search?query=sl%C3%A4ktforskning+AND+Sl%C3%A4ktforskning&mode=full

Samt den här länken för information om bibliotekens arbete med släktforskning samt vilka databaser som tillhandahålls: https://biblioteklb.se/sl%C3%A4ktforska?culture=sv